Wystawa „Wszystko jest... liczbą”

Zapraszamy na interaktywną wystawę matematyczną w Białymstoku: „Wszystko jest... liczbą” w ramach Podlaskich Dni Matematyki 2018, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki i Politechnikę Białostocką przy wsparciu Miasta Białystok i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wystawa jest czynna w dniach 9.05-24.06.2018, również w wybrane weekendy.

Dla grup wymagana jest rejestracja na stronie Podlaskich Dni Matematyki:
pdm.wi.pb.edu.pl